Wyniki postępowania rekrutacyjnego
rok szkolny 2021 / 2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie informuje, że na podstawie art. 158.1 Ustawy Prawo Oświatowe w wyniku postępowania rekrutacyjnego utworzono jeden oddział klasy pierwszej, do której zostali przyjęci wszyscy kandydaci na uczniów naszej szkoły.
Imienna lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej została wywieszona w porządku alfabetycznym na drzwiach wejściowych do budynku szkolnego.

Czytaj więcej...

Zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020

2020 statuetka 00To był wyjątkowy rok szkolny, inny niż wszystkie.
To również wyjątkowo inne niż zawsze zakończenie roku szkolnego – bez uroczystości, bez hymnu, haseł, bez uścisków, występów, za to w maseczkach, rękawiczkach, z dezynfekcją rąk przy wejściu do szkoły i z zachowaniem najwyższej ostrożności zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEN.
Inaczej lecz tak samo z ogromną radością i dumą wychowawcy mogli wręczyć swoim uczniom zasłużone i wypracowane przez cały rok świadectwa, wyróżnienia, nagrody i dyplomy.
Pomimo trudnego czasu i wbrew trudnościom ostatnich czterech miesięcy nasi uczniowie uzyskali w tym roku szkolnym bardzo wysokie wyniki w nauce.
Średnia ocen w szkole wyniosła 4,30, to piękny wynik, zdecydowanie wyższy niż w roku ubiegłym, choć tym razem było znacznie trudniej.

Czytaj więcej...

Konkurs Matematyczny - Kangur

2020 05 kangurZnamy już wyniki tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur, który został przeprowadzony zdalnie w dniach 2 i 3 czerwca 2020 roku za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.
Uczniowie Naszej Szkoły uzyskali następujące wyniki.Czytaj więcej...

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego "Alchemik"

alchemikOgólnopolski Konkurs Chemiczny "Alchemik" został przeprowadzony w dniu 10 marca 2020r. przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Grodzisku Mazowieckim - ogólnopolskiego organizatora konkursu.
Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z uczelniami wyższymi, takimi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Uniwersytet Warszawski.

Czytaj więcej...


data aktualizacji strony:   8 lutego 2023r. 05:23:07
Copyright © 2013. All Rights Reserved