ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły im. Leonida Teligi

w Mielnie z dnia  30 kwietnia  2021 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły w związku z częściowym ograniczeniem  funkcjonowania  szkoły w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie

Na podstawie art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 – Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4, 619 i 762 ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2021 roku ( Dz.U z 2021 r. poz 824 ) 

zarządza się, co następuje:

[ Zarządzenie Dyrektora z dnia 30 kwietnia 2021 r. ] - plik w formacie PDF

Europejskie Dni Ptaków

1003 009W dniu 3 października 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Ptaków, któremu patronowała "Gęgawa".
Podczas tego święta krajowi partnerzy światowej federacji BirdLife International (w Polsce - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - OTOP - Polish Society for the Protection of Birds) chcieli zwrócić uwagę na jeden z największych spektakli, jaki ma miejsce w świecie przyrody, a mianowicie na jesienną wędrówkę ptaków.

Czytaj więcej...

Plastik ? Rezygnuję, redukuję, segreguję.

Tegorocznym hasłem Akcji Sprzątania Świata jest "Plastik ? Rezygnuję, redukuję, segreguję".
Dnia 18 września 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Mielnie wyruszyli posprzątać swoją okolicę i zebrali 42 worki śmieci. Najwięcej zanieczyszczeń zebrały klasy Va i VIIb, po 8 worków. Brawo !

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice,

Na  rok szkolny 2020/2021 dla dzieci uczęszczających do naszej szkoły firma WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group przygotowała specjalną ofertę ubezpieczenia NNW w Pakiecie OŚWIATA.

Składka na dziecko to 39 zł, a w przypadku drugiego i kolejnego dziecka 19,50 zł. 

Aby skorzystać z oferty należy wejść na poniższy link:                             

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20016

 

Życzenia od Burmistrz Mielna Olgi Roszak - Pezały

2020 2021 zyczenia burmistrz mielno

 

Życzenia od Dyrektora Szkoły

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Dziś, w dniu 1 września  rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny, rok, który jest dla nas wielką niewiadomą, ale z nadzieją i w pełnej gotowości stajemy w progu szkoły.
Czekają nas nowe wyzwania i zadania spośród których najważniejszym jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników.
Wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni,  starajmy się wzajemnie wspierać i  dbać o to, by nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna zarówno uczniom, nauczycielom, pracownikom jak i rodzicom.

Prosimy Was Drodzy Uczniowie byście dbali o siebie i swoje zdrowie, myli ręce, nosili maseczki, zachowywali bezpieczną odległość od innych osób, byście się wzajemnie wspierali i pomagali sobie we wszystkim.
Bądźcie czujni, by nie przeoczyć nikogo, kto może potrzebować Waszej pomocy.

Was Drodzy Rodzice prosimy, byście byli wyrozumiali dla naszych decyzji, które podejmujemy z wielką uwagą kierując się dobrem Waszych dzieci.
Współpracujcie Państwo z nami, wspierajcie nasze działania,  wspierajcie swoje dzieci by ta nowa rzeczywistość, w której się znalazły nie była dla Nich powodem do smutku, a jedynie pomogła w łagodny sposób przejść przez trudny czas.

Szanowni Nauczyciele i pracownicy szkoły!

Życzymy Wam wytrwałości, cierpliwości i  wiary, że wspólnie możemy osiągać sukcesy, zdobywać laury  i prowadzić naszych uczniów ku radosnej przyszłości, wolnej od wirusa i obaw o swoje zdrowie.
Trzymajmy się razem, wspierajmy, bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali.
Radosnego Nowego Roku Szkolnego 2020/21!


Barbara Ożga
Dyrektor Szkoły
Anna Szyda
Wicedyrektor Szkoły

ZARZĄDZENIE  DYREKTORA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. LEONIDA TELIGI W MIELNIE

z dnia 1 września 2020 r.

w sprawie funkcjonowania Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie

 w okresie stanu epidemii COVID-19

Na podstawie:

  1. 68 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia Prawo oświatowe (t. j. Dz. U. 2020 poz. 910 z późn.zm.)
  2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2020 r. poz. 1356 z późn. zm.);
  3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. 2020, poz. 1166);
  4. statutu Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie

oraz w związku z treścią „Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.”,

zarządza się, co następuje:

[ Zarządzenie Dyrektora SP w Mielnie z dnia 1 września 2020r.] - plik w formacie PDF

 

  • Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek                        od 1 września 2020 r. - [ pobierz ] - plik w formacie PDF
  • Podręczniki do nauki religii - [ pobierz ] - plik w formacie PDF

 

Wyprawka pierwszoklasisty

Podręczniki dzieci klas I otrzymają w szkole w pierwszym tygodniu września, do religii zakupu dokonują rodzice.

Więcej informacji podczas spotkania z wychowawcą w dniu 1 września 2020 r.

Wyprawka ucznia klasy I:

Czytaj więcej...


data aktualizacji strony:    14 maja 2024r. 20:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved