Wyniki postępowania rekrutacyjnego
rok szkolny 2021 / 2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie informuje, że na podstawie art. 158.1 Ustawy Prawo Oświatowe w wyniku postępowania rekrutacyjnego utworzono jeden oddział klasy pierwszej, do której zostali przyjęci wszyscy kandydaci na uczniów naszej szkoły.
Imienna lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej została wywieszona w porządku alfabetycznym na drzwiach wejściowych do budynku szkolnego.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o ochronę danych osobowych wprowadzamy zakaz fotografowania i publikowania ww. list uczniów.

 

REKRUTACJA - rok szkolny 2021 / 2022

 

Zgłoszenie o przyjęcie ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie w roku szkolnym 2021/ 2022, rekrutacja art. 157, 158 Prawo Oświatowe
[ pobierz ] - plik w formacie WORD

Podanie / wniosek dziecka spoza obwodu o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie w roku szkolnym 2021/2022 (wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
[ pobierz ] - plik w formacie WORD


data aktualizacji strony:   12 lipca 2021r. 08:49:27
Copyright © 2013. All Rights Reserved