REKRUTACJA - rok szkolny 2020 / 2021

Termin rekrutacji został przedłużony do dnia 31 marca 2020 r.

[ pobierz ] - Zarządzenie Nr 2/2/2020 Burmistrza Mielna z dnia 9 stycznia 2020r. w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznego przedszkola i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielno w roku szkolnym 2020 / 2021

[ pobierz ] - Zarządzenie Nr 10/44/2020 Burmistrza Mielna z dnia 27 lutego 2020r. w sprawie zmiany zarządzenie w sprawie określenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminu składania dokumentów do publicznego przedszkola i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Mielno w roku szkolnym 2020 / 2021

Zgłoszenie o przyjęcie ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie w roku szkolnym 2020 / 2021, rekrutacja art. 157, 158 Prawo Oświatowe
[ pobierz ] - plik w formacie WORD
[ pobierz ] - plik w formacie ODT
[ pobierz ] - plik w formacie PDF

Podanie / wniosek dziecka spoza obwodu o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie w roku szkolnym 2020 / 2021 ( wniosek wypełniają rodzice / opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły
[ pobierz ] - plik w formacie WORD
[ pobierz ] - plik w formacie ODT
[ pobierz ] - plik w formacie PDF


data aktualizacji strony:   25 października 2020r. 21:09:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved