Pedagog to nie rzemieślnik, pedagog to twórca.
Pedagog to nie kuglarz, pedagog to artysta.
Twórca nigdy nie powiela sposobów działania,
Twórca nigdy nie otwiera tym samym kluczem różnych osobowości, ani tym bardziej nie czyni tego wytrychem.
Twórca stara się odejść od utartych schematów.

( M. Śnieżyński )

Informacje dla rodziców

SZANOWNI RODZICE !
Pedagog szkolny monitoruje i analizuje przyczyny niepowodzeń szkolnych oraz występujących trudności wychowawczych.
Rozmawia z uczniami i rodzicami na temat organizacji pracy ucznia w domu, planowanego odrabia zadań domowych i wyrównywania ewentualnych zaległości edukacyjnych, udziela instruktażu, przeprowadza badania sondażowe.
Pedagog szkolny dba o frekwencję poprzez bieżące analizy frekwencji z dzienników klasowych.
Prowadzi poradnictwo dla rodziców, koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
Prowadzi dokumentację pedagogiczną.
Współpracuje z władzami szkoły, psychologiem szkolnym, wychowawcami, nauczycielami w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo - wychowawczych.
Współpracuje z instytucjami, organizacjami zainteresowanymi problemami opieki i wychowania uczniów.

Pedagog szkolny jest do Państwa dyspozycji !
Jako pełnoprawni opiekunowie uczniów uczęszczających do naszej szkoły jesteście Państwo partnerami w pracy wychowawczej nauczycieli, pedagog zaś ją uzupełniania, pogłębiania i rozszerza.
Dlatego szkole bardzo zależy na naszej owocnej współpracy.
Pamiętajmy, że o problemach swoich dzieci należy otwarcie mówić, gdyż tylko wówczas możliwa jest skuteczna oraz wzajemna pomoc i współpraca.

Realizacja programu dydaktyczno - wychowawczego szkoły daje możliwość wspierania Państwa działań wychowawczych.
Na naszej stronie internetowej znajdziecie Państwo przydatne rady i wskazówki dotyczące wychowania, okresu dorastania, używek a także inne przydatne informacje.

Polecane artykuły:


data aktualizacji strony:    17 czerwca 2024r. 20:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved