Kalendarz roku szkolnego 2023/ 2024

         04 września 2023r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23 - 31 grudnia 2023r. Zimowa przerwa świąteczna
15 - 28 stycznia 2024r. Ferie zimowe
28 marca - 2 kwietnia 2024r. Wiosenna przerwa świąteczna
14 maja 2024r. Egzamin ósmoklasisty - język polski
15 maja 2024r. Egzamin ósmoklasisty - matematyka
16 maja 2024r. Egzamin ósmoklasisty - język obcy nowożytny
21 czerwca 2024r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
   
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych: 
02 listopada 2023r.
03 listopada 2023r.
29 kwietnia 2024r.
30 kwietnia 2024r.
02 maja 2024r.
                                                                                        


data aktualizacji strony:    16 lipca 2024r. 03:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved