Kalendarz roku szkolnego 2018 / 2019

            03 września 2018r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23 - 31 grudnia 2018r. Zimowa przerwa świąteczna
28 stycznia - 10 lutego 2019r. Ferie zimowe
18 - 23 kwietnia 2019r. Wiosenna przerwa świąteczna
 
10 kwietnia 2019r. Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna
11 kwietnia 2019r. Egzamin gimnazjalny - część matematyczno-przyrodnicza
12 kwietnia 2019r. Egzamin gimnazjalny - język obcy nowożytny
15 - 17 kwietnia 2019r. Egzamin ósmoklasisty
21 czerwca 2019r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
   
Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
                                                                                                             02 listopada 2018r.
                                                                                                             02 stycznia 2019r.
                                                                                                             29 - 30 kwietnia 2019r. 
                                                                                                             02 maja 2019r.


data aktualizacji strony: 5 listopada 2018 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved