PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
na  lata    2019 - 2021

 

Program wychowawczo - profilaktyczny na lata 2019 - 2021 - [ pobierz ]
(plik w formacie PDF, 360 kB)

Program zgodny z podstawą programową.
Zatwierdzony przez:
 - Radę Rodziców dnia 18 września 2019r.
 - Radę Pedagogiczną dnia 30 września 2019r.


data aktualizacji strony:   14 listopada 2022r. 13:47:07
Copyright © 2013. All Rights Reserved