PROGRAM
WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY
na  lata    2019 - 2019

 

Program wychowawczo - profilaktyczny na lata 2019 - 2021 - [ pobierz ]
( plik w formacie PDF, 360 kB

Program zgodny z podstawą programową.
Zatwierdzony przez:
 - Radę Rodziców dnia 18 września 2019r.
 - Radę Pedagogiczną dnia 30 września 2019r.


data aktualizacji strony:  16 listopada 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved