Godziny pracy pielęgniarki szkolnej:


Poniedziałek: 8.00 -12.00 

 

Na podstawie:

  art. 2 - art. 3, art. 7 ust. 2-3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r., poz. 1078)

W szkole jest realizowana opieka zdrowotna nad uczniami, która  obejmuje:

  - profilaktyczną opiekę zdrowotną;
  - promocję zdrowia;
  - opiekę stomatologiczną.

Opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana we współpracy z rodzicami uczniów.

Profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w szkole sprawuje pielęgniarka szkolna.
Opiekę stomatologiczną nad uczniami sprawuje lekarz dentysta.
W zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, w sprawowaniu opieki stomatologicznej nad uczniami może uczestniczyć również higienistka stomatologiczna.
Miejscem udzielania opieki stomatologicznej nad uczniami naszej szkoły jest Ośrodek Zdrowia w Mielnie.

Profilaktyczna opieka zdrowotna oraz opieka stomatologiczna nad uczniami w zakresie profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia  19 roku życia jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Podmioty wykonujące działalność leczniczą na terenie gminy Mielno udzielające świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych - Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie:

1) Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Ewa Zarzycka:
- miejsce- Ośrodek Zdrowia w Mielnie, ul. B. Chrobrego 9,
- sposób rejestracji- osobiście w gabinecie, w godzinach pracy gabinetu,
Godziny przyjmowania pacjentów:
poniedziałek -  8.00-12.00
wtorek -  8.00-12.00
czwartek  - 14.00-18.00
piątek - 8.00-12.00

2) Indywidualna Praktyka Stomatologiczna Andrzej Fedasz:
- miejsce- Ośrodek Zdrowia w Sarbinowie, ul. Nadmorska 62,
- sposób rejestracji- osobiście w gabinecie, w godzinach pracy gabinetu,
Godziny przyjmowania pacjentów:
poniedziałek -  8.00-13.00
wtorek - 8.00-13.00
środa - 13.00-18.00
czwartek  - 13.00-18.00
piątek - 8.00-13.00


data aktualizacji strony:    18 marca 2024r. 13:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved