Terminarz zebrań z Rodzicami 2023 / 2024

L.p. Data spotkania Tematyka
I półrocze
1.  06 września 2023 r.  Ogólne informacje o pracy szkoły:
  • wybór rad oddziałowych,
  • oferta edukacyjna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • dokumenty szkolne,
  • uogólnione wymagania edukacyjne,
  • ważne terminy,
  • inne sprawy organizacyjne.
2.

15 listopada 2023 r. 

Informacja o bieżących wynikach edukacyjnych i wychowawczych

Dzień otwarty dla rodziców

3.

 13 grudnia 2023 r.

Informacja o przewidywanych ocenach na
I półrocze i zagrożeniach oceną niedostateczną, naganą z zachowania.
II półrocze

4.

 07 lutego 2024 r.

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza

5.  15 maja 2024 r. Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego 2023 / 2024


data aktualizacji strony:    16 lipca 2024r. 03:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved