Terminarz zebrań z Rodzicami 2020 / 2021 

L.p. Data spotkania Tematyka
I półrocze
1.  09 września 2020 r.  on-line Ogólne informacje o pracy szkoły:
  • wybór rad oddziałowych,
  • oferta edukacyjna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • dokumenty szkolne,
  • uogólnione wymagania edukacyjne,
  • ważne terminy,
  • inne sprawy organizacyjne.
2. 04 listopada 2020 r.  on-line Informacja o bieżących wynikach edukacyjnych i wychowawczych

3.

 16 grudnia 2020 r.

Informacja o przewidywanych ocenach na
I półrocze i zagrożeniach oceną niedostateczną, naganą z zachowania.
II półrocze

4.

 03 luty 2021 r.

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza

5.  19 maja 2021 r. Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego
2020 / 2021.


data aktualizacji strony:   14 maja 2021r. 08:49:27
Copyright © 2013. All Rights Reserved