Terminarz zebrań z Rodzicami 2019 / 2020

L.p. Data spotkania Tematyka
I półrocze
1. 11 września Ogólne informacje o pracy szkoły:
  • wybór rad oddziałowych,
  • oferta edukacyjna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • dokumenty szkolne,
  • uogólnione wymagania edukacyjne,
  • ważne terminy,
  • inne sprawy organizacyjne.
2.   Informacja o bieżących efektach wychowawczych i dydaktycznych.
3.

 

Informacja o przewidywanych ocenach na
I półrocze i zagrożeniach oceną niedostateczną, naganą z zachowania.
Koncert wigilijny, kiermasz stroików i ozdób świątecznych, kawiarenka.
4.   Wywiadówka - podsumowanie I półrocza
II półrocze
5.   Omówienie aktualnych spraw klasowych
i dotychczasowych wyników w nauce.
6.   Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego
2019 / 2020.


data aktualizacji strony:  16 września 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved