Terminarz zebrań z Rodzicami 2022 / 2023

L.p. Data spotkania Tematyka
I półrocze
1.  06 września 2022 r.  Ogólne informacje o pracy szkoły:
  • wybór rad oddziałowych,
  • oferta edukacyjna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • dokumenty szkolne,
  • uogólnione wymagania edukacyjne,
  • ważne terminy,
  • inne sprawy organizacyjne.
2. 08 listopada 2022 r.  Informacja o bieżących wynikach edukacyjnych i wychowawczych

3.

 13 grudnia 2022 r.

Informacja o przewidywanych ocenach na
I półrocze i zagrożeniach oceną niedostateczną, naganą z zachowania.
II półrocze

4.

 07 lutego 2023 r.

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza

5.  16 maja 2023 r. Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego
2022 / 2023


data aktualizacji strony:   8 lutego 2023r. 05:23:07
Copyright © 2013. All Rights Reserved