70-lecie szkoły

 

bip logo

 

 

Koniec wakacji za:

Terminarz zebrań z Rodzicami 2017 / 2018

L.p. Data spotkania Tematyka
I półrocze
1. 13 września Ogólne informacje o pracy szkoły:
  • wybór rad oddziałowych,
  • oferta edukacyjna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • dokumenty szkolne,
  • uogólnione wymagania edukacyjne,
  • ważne terminy,
  • inne sprawy organizacyjne.
2. 25 października Informacja o bieżących efektach wychowawczych i dydaktycznych.
3.

13 grudnia

Informacja o przewidywanych ocenach na
I półrocze i zagrożeniach oceną niedostateczną, naganą z zachowania.
Koncert wigilijny, kiermasz stroików i ozdób świątecznych, kawiarenka.
4. 07 lutego Wywiadówka - podsumowanie I półrocza
II półrocze
5. 14 marca Omówienie aktualnych spraw klasowych
i dotychczasowych wyników w nauce.
6. 16 maja Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego
2017 / 2018.


data aktualizacji strony: 23 czerwca 2018 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved