Terminarz zebrań z Rodzicami 2021 / 2022 

L.p. Data spotkania Tematyka
I półrocze
1.  07 września 2021 r.  Ogólne informacje o pracy szkoły:
  • wybór rad oddziałowych,
  • oferta edukacyjna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • dokumenty szkolne,
  • uogólnione wymagania edukacyjne,
  • ważne terminy,
  • inne sprawy organizacyjne.
2. 09 listopada 2021 r.  Informacja o bieżących wynikach edukacyjnych i wychowawczych

3.

 14 grudnia 2021 r.

Informacja o przewidywanych ocenach na
I półrocze i zagrożeniach oceną niedostateczną, naganą z zachowania.
II półrocze

4.

 15 lutego 2022 r.

Wywiadówka - podsumowanie I półrocza

5.  17 maja 2022 r. Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego
2021 / 2022.


data aktualizacji strony:   18 czerwca 2022r. 09:54:07
Copyright © 2013. All Rights Reserved