Terminarz zebrań z Rodzicami 2020 / 2021 - aktualizacja wkrótce

L.p. Data spotkania Tematyka
I półrocze
1.  09 września 2020 r.  on-line Ogólne informacje o pracy szkoły:
  • wybór rad oddziałowych,
  • oferta edukacyjna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • dokumenty szkolne,
  • uogólnione wymagania edukacyjne,
  • ważne terminy,
  • inne sprawy organizacyjne.
2.   Informacja o bieżących efektach wychowawczych i dydaktycznych.
3.

 

Informacja o przewidywanych ocenach na
I półrocze i zagrożeniach oceną niedostateczną, naganą z zachowania.
Jasełka, kiermasz stroików i ozdób świątecznych, kawiarenka.
II półrocze
4.   Wywiadówka - podsumowanie I półrocza
5.   Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego
2020 / 2021.


data aktualizacji strony:   21 września 2020r. 18:23:01
Copyright © 2013. All Rights Reserved