70-lecie szkoły

 

bip logo

 

 

Koniec wakacji za:

Terminarz zebrań z Rodzicami 2018 / 2019

L.p. Data spotkania Tematyka
I półrocze
1. 19 września Ogólne informacje o pracy szkoły:
  • wybór rad oddziałowych,
  • oferta edukacyjna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • dokumenty szkolne,
  • uogólnione wymagania edukacyjne,
  • ważne terminy,
  • inne sprawy organizacyjne.
2. 07 listpoada Informacja o bieżących efektach wychowawczych i dydaktycznych.
3.

12 grudnia

Informacja o przewidywanych ocenach na
I półrocze i zagrożeniach oceną niedostateczną, naganą z zachowania.
Koncert wigilijny, kiermasz stroików i ozdób świątecznych, kawiarenka.
4. 23 stycznia Wywiadówka - podsumowanie I półrocza
II półrocze
5. 20 marca Omówienie aktualnych spraw klasowych
i dotychczasowych wyników w nauce.
6. 22 maja Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego
2017 / 2018.


data aktualizacji strony:  24 czerwca 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved