70-lecie szkoły

 

bip logo

 

 

Koniec wakacji za:

Terminarz zebrań z Rodzicami 2019 / 2020

L.p. Data spotkania Tematyka
I półrocze
1. 11 września Ogólne informacje o pracy szkoły:
  • wybór rad oddziałowych,
  • oferta edukacyjna,
  • pomoc specjalistyczna,
  • dokumenty szkolne,
  • uogólnione wymagania edukacyjne,
  • ważne terminy,
  • inne sprawy organizacyjne.
2.  23 października Informacja o bieżących efektach wychowawczych i dydaktycznych.
3.

 18 grudnia

Informacja o przewidywanych ocenach na
I półrocze i zagrożeniach oceną niedostateczną, naganą z zachowania.
Jasełka, kiermasz stroików i ozdób świątecznych, kawiarenka.
II półrocze
4.  5 lutego Wywiadówka - podsumowanie I półrocza
5.  20 maja Zapoznanie Rodziców z przewidywanymi ocenami na koniec roku szkolnego
2019 / 2020.


data aktualizacji strony:   29 czerwca 2020r. 21:30:41
Copyright © 2013. All Rights Reserved