ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły im. Leonida Teligi w Mielnie

z dnia 26.10. 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły w związku z częściowym ograniczeniem funkcjonowania szkoły 

Na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493) i na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U z 2020 poz. 1394 ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 października 2020 roku ( Dz.U. 2020 poz. 1870 )

zarządza się, co następuje:

[ Zarządzenie Dyrektora z dnia 26 października 2020r. ] - plik w formacie PDF

 

Życzenia od Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

2020 10 14 dzien nauczyciela


data aktualizacji strony:   30 października 2020r. 20:25:31
Copyright © 2013. All Rights Reserved