Zakończenie roku szkolnego 2019/ 2020

2020 statuetka 00To był wyjątkowy rok szkolny, inny niż wszystkie.
To również wyjątkowo inne niż zawsze zakończenie roku szkolnego – bez uroczystości, bez hymnu, haseł, bez uścisków, występów, za to w maseczkach, rękawiczkach, z dezynfekcją rąk przy wejściu do szkoły i z zachowaniem najwyższej ostrożności zgodnie z zaleceniami GIS, MZ i MEN.
Inaczej lecz tak samo z ogromną radością i dumą wychowawcy mogli wręczyć swoim uczniom zasłużone i wypracowane przez cały rok świadectwa, wyróżnienia, nagrody i dyplomy.
Pomimo trudnego czasu i wbrew trudnościom ostatnich czterech miesięcy nasi uczniowie uzyskali w tym roku szkolnym bardzo wysokie wyniki w nauce.
Średnia ocen w szkole wyniosła 4,30, to piękny wynik, zdecydowanie wyższy niż w roku ubiegłym, choć tym razem było znacznie trudniej.

Czytaj więcej...

Konkurs Matematyczny - Kangur

2020 05 kangurZnamy już wyniki tegorocznej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego Kangur, który został przeprowadzony zdalnie w dniach 2 i 3 czerwca 2020 roku za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.
Uczniowie Naszej Szkoły uzyskali następujące wyniki.Czytaj więcej...

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego "Alchemik"

alchemikOgólnopolski Konkurs Chemiczny "Alchemik" został przeprowadzony w dniu 10 marca 2020r. przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "Pokolenie" w Grodzisku Mazowieckim - ogólnopolskiego organizatora konkursu.
Stowarzyszenie od wielu lat organizuje na terenie całej Polski konkursy edukacyjne, współpracując merytorycznie z uczelniami wyższymi, takimi jak Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie czy Uniwersytet Warszawski.

Czytaj więcej...

Zarządzenie Dyrektora

Szkoły Podstawowej w Mielnie im. Leonida Teligi w Mielnie
z dnia 19 maja 2020r.


Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii COVID-19  na terenie  Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie


I. PODSTAWA PRAWNA:
1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
2. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),
4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),
6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 567), 7. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół podstawowych z dnia 14 maja 2020 r – edukacja wczesoszkolna

Czytaj więcej...


data aktualizacji strony:   25 maja 2023r. 07:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved