Lista nauczycieli Szkoły Podstawowej w Mielnie
rok szkolny 2018 / 2019

 

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot / rodzaj zajęć
1. Ewa Jabłońska dyrektor
2. Barbara Ożga wicedyrektor, edukacja wczesnoszkolna
3. Beata Szymańska pedagog, doradca zawodowy
4. Lucyna Balcer edukacja wczesnoszkolna
5. Dariusz Boratyński przyroda, geografia
6. Monika Dobrzelewska - Napieraj język polski, terapia
7. Kamila Figielska
historia, muzyka, plastyka
8. Beata Koszykowska język niemiecki
9. Monika Hutek język polski, zajęcia k-k
10. Mirosław Gawroński informatyka,  fizyka, matematyka
11. Tadeusz Jurek wychowanie fizyczne,  sks
12. Ewa Kaczmarek religia, matematyka
13. Iwona Jurek nauczyciel wspomagający
14. Anna Szyda edukacja wczesnoszkolna, logopedia
15. Katarzyna Mularska język angielski
16. Magdalena Gos - Kozłowska edukacja wczesnoszkolna, oligofrenopedag.
17. Małgorzata Wysocka matematyka, technika
18. Agnieszka Kuś edukacja wczesnoszkolna, religia
19. Anna Beer - Żukowicz maematyka
20. Elżbieta Kopera wychowanie fizyczne, sks
21. Monika Lewandowska biologia, chemia, zajęcia specjalistyczne
22. Aleksandra Mrożek język polski, zajęcia k-k
23. Maciej Adamowicz historia, WOS, EDB
24. Jolanta Stęplewska wych. świetlicy, bibliotekarz
25. Ewa Kazuła język angielski
26. Piotr Mazurek chemia, fizyka
27.  Tomasz Szymański  wychowawca świetlicy, terapia


data aktualizacji strony:  15 kwietnia 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved