Plan pracy szkolnego wolontariatu
rok  2016 / 2017

 • wrzesień
  1. Opracowanie planu pracy na bieżący rok szkolny.
  2. Przystąpienie do ogólnopolskiej akcji promującej wolontariat szkolny.
  3. „Szczepienie przeciwko nudzie” działania w ramach projektu
         ”Polska Fabryką Dobra”.
 • październik
  1. Promowanie wolontariatu wśród uczniów naszej szkoły – spotkania w klasach.
 • listopad
  1. Udział wolontariuszy w akcji na rzecz hospicjum „Dar serca”.
  2. Przeprowadzenie szkolnego konkursu plastycznego „Pomocna dłoń”.
  3. Pomoc kolegom - rozpoczęcie akcji „Poczytaj mi kolego”.
 • grudzień
  1. Spotkania z mieszkańcami DPS w Mielnie.
         Wspólne wykonywanie stroików świątecznych.
         Składanie życzeń.
  2. Zorganizowanie Dnia Wolontariusza.
 • styczeń
  1. Udział w WOŚP.
         Kwesta na terenie Gminy Mielno.
  2. Spotkania w DPS.
         Przygotowanie inscenizacji z okazji Dnia Babci i Dziadka.
  3. Wykonanie kartek z życzeniami.
  4. Obchody Dnia Patrona Szkoły.
 • marzec
  1. Przedświąteczne spotkania w DPS.
         Wspólne wykonywanie ozdób wielkanocnych.
  2. Pomoc w zbiórce żywności dla potrzebujących ( dyżury w sklepach).
 • kwiecień
  1. Udział w ogólnopolskiej akcji „Pola Nadziei”.
  2. Przeprowadzenie konkursu literackiego na temat „Pomaganie jest fajne”.
 • kwiecień / maj
  1. Wiosenne spotkania z mieszkańcami DPS.
  2. Przeprowadzenie szkolnej ankiety uczniowskiej na temat:
         „Czy warto pomagać” ?
         Jak oceniasz Szkolny Klub Wolontariatu, czym powinien się jeszcze zajmować
         i komu pomagać ?
 • czerwiec
  1. Podsumowanie pracy.