REKRUTACJA - rok szkolny 2021 / 2022

 

Zgłoszenie o przyjęcie ucznia klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie w roku szkolnym 2021/ 2022, rekrutacja art. 157, 158 Prawo Oświatowe
[ pobierz ] - plik w formacie WORD

Podanie / wniosek dziecka spoza obwodu o przyjęcie do Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie w roku szkolnym 2021/2022 (wniosek wypełniają rodzice/opiekunowie prawni dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły)
[ pobierz ] - plik w formacie WORD