Kadra Pedagogiczna Szkoły Podstawowej w Mielnie
w roku szkolnym 2019 / 2020

 

L.p. Imię i nazwisko nauczyciela Nauczany przedmiot / rodzaj zajęć
1. Barbara Ożga dyrektor
2. Anna Szyda wicedyrektor, terapia logopedyczna
                Wychowawcy:  
3. Jolanta Stęplewska kl. Ia edukacja wczesnoszkolna, WDŻ, biblioteka
4. Lucyna Balcer kl. IIa edukacja wczesnoszkolna
5. Agnieszka Kuś kl. IIb edukacja wczesnoszkolna, religia
6. Magdalena Gos - Kozłowska kl. IIIa edukacja wczesnoszkolna, plastyka, technika
7. Maciej Adamowicz kl. IVa historia, WOS, edukacja dla bezpieczeństwa
8. Aleksandra Mrożek kl. Va język polski
9. Ewa Kaczmarek kl. Vb religia, matematyka
10. Ewa Kazuła kl. VIa język angielski
11. Filip Filus kl. VIb wych. fizyczne
12. Monika Dobrzelewska - Napieraj kl. VIIa język polski
13. Katarzyna Mularska kl. VIIb język angielski
14. Monika Lewandowska kl. VIIIa biologia
15. Dariusz Boratyński kl. VIIIb przyroda, geografia
          Pozostała kadra:  
16. Grzegorz Adler fizyka, informatyka
17. Monika Hutek język polski, biblioteka
18. Elżbieta Kopera wych. fizyczne
19.  Janusz Kowalkowski muzyka
20. Piotr Mazurek chemia, fizyka
21. Jadwiga Rokita matematyka
22. Michał Szczawiński język niemiecki
23. Beata Szymańska pedagog
24. Tomasz Szymański świetlica szkolna
25. Ewa Waszkiewicz informatyka
26. Dorota Wybieralska nauczyciel wspomagający


data aktualizacji strony:  16 września 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved