Lista pracowników administracji i obsługi
w Szkole Podstawowej w Mielnie

L.p. Imię i nazwisko pracownika
1. Elżbieta Sułek - główna księgowa
2. Wiesława Padewska - starszy referent
3. Mariola Stenzel - kierownik ds. administracyjno - kadrowych
4. Jolanta Grabowska - sekretarz szkoły
5. Małgorzata Machut - intendent
6. Aleksandra Kasprzykowska
7. Sylwia Laszota - kucharka
8. Bogumiła Nowicka - woźna/sprzątaczka
9.. Ewa Andruszko - woźna/sprzątaczka
10. Estera Drozdek - obsługa hali
11. Bożena Wojtaś - woźna/sprzątaczka
12. Anna Spodymek - woźna/sprzątaczka
13. Janusz Lipiński - konserwator
14. Tadeusz Kupczyński - serwis komputerowy
15. Andrzej Makaroyj - konserwator
16. Halina Sołowiej - obsługa  hali
17. Szczepan Jakubiak - konserwator
18. Marzena Poraj - Dobrzelewska - pielęgniarka


data aktualizacji strony:  16 września 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved