Lista pracowników administracji i obsługi
w Szkole Podstawowej w Mielnie

L.p. Imię i nazwisko pracownika
1. Elżbieta Sułek
2. Wiesława Padewska
3. Mariola Stenzel
4. Jolanta Grabowska
5. Małgorzata Machut
6. Aleksandra Kasprzykowska
7. Sylwia Laszota
8. Bogumiła Nowicka
9.. Ewa Andruszko
10. Estera Drozdek
11. Bożena Wojtaś
12. Anna Spodymek
13. Janusz Lipiński
14. Tadeusz Kupczyński
15. Andrzej Makaroyj


data aktualizacji strony:  22 maja 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved