Gimnazjum

Posiada 7 sal lekcyjnych, w tym:

 • dwie pracownie komputerowe pozyskane ze środków MEN;
 • pracownie językową i fizyko-chemiczną dobrze wyposażone w niezbędny sprzęt i pomoce dydaktyczne;
 • uczniowie mogą korzystać ze wspólnych ze szkołą podstawową stołówko – świetlicy, biblioteki oraz czytelni;
 • do dyspozycji uczniów jest również duża hala sportowa wraz z boiskami i pięknie zagospodarowanym terenem zielonym;
 • przed budynkiem gimnazjum rozpościera się piękny ogród z „Parkiem absolwenta”, ścieżką edukacyjną zawierającą 15 tablic m.in. o faunie, florze, ciekawostkach ekologicznych regionu.

baza g 8428sbaza g 8485s

 

Szkoła Podstawowa

Szkoła mieści się w dwóch budynkach, dysponuje 12 salami lekcyjnymi, w tym:

 • jedną wyposażoną w ramach programu „Radosna szkoła”;
 • posiada pracownię komputerową na 14 stanowisk;
 • pracownię językową z 10 stanowiskami komputerowymi;
 • świetlicę - stołówkę;
 • gabinety pedagoga, logopedy i psychologa;
 • bibliotekę, czytelnię z czterema komputerami dla uczniów i urządzeniem wielofunkcyjnym oraz oprogramowaniem - tzw. Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej;
 • oraz szatnię wyposażoną w indywidualne szafki dla każdego dziecka.

baza sp 8422sbaza sp 8487s

 

Do dyspozycji uczniów Zespołu Szkół jest również duża hala sportowa wraz z boiskami i pięknie zagospodarowanym terenem zielonym.

baza sg 8456sbaza g 8421sbaza sg 8520s
baza sala 8501sbaza sala 8488sbaza sala 8505s

 

 


data aktualizacji strony:    17 czerwca 2024r. 20:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved