Gimnazjum w ZS Mielno

Gimnazjum rozpoczęło działalność 1 września 1999 roku w budynku po trzyklasowej szkole podstawowej w Unieściu.
Szkoła zajęła parter budynku. Posiadała 4 sale lekcyjne i pracownię komputerową.
Na zajęcia wychowania fizycznego uczniowie byli dowożeni do hali sportowej w Mielnie.
W 3 klasach pierwszych naukę rozpoczęło 61uczniów.
Grono pedagogiczne liczyło 10 nauczycieli, a pierwszym dyrektorem była pani Barbara Ożga.

W 2002 roku nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, została nim pani Grażyna Martysz – Kociak.

W lutym 2003 roku Gimnazjum przeniosło się do nowo wybudowanego budynku połączonego ze Szkołą Podstawową w Mielnie.
W tym budynku trzeba było zacząć wszystko od początku: zakupić nowe meble, zadbać o wyposażenie sal, pomoce naukowe ,stworzyć pracownię komputerową.

W czerwcu 2006 roku szkole nadano imię Marka Kotańskiego.

W 2008 roku Gimnazjum weszło w skład zespołu szkół, a jego dyrektorem została pani Ewa Jabłońska.


data aktualizacji strony:   25 maja 2023r. 07:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved