Historia Szkoły Podstawowej w Mielnie.

Początki sięgają 1 marca 1946 roku.
Wtedy została zorganizowana szkoła przez pana Romana Cypra.
Lekcje odbywały się w budynku przy ulicy Kościelnej. W tym czasie szkoła liczyła 34 uczniów.
W kwietniu uczniowie przenieśli się do nowego budynku, wcześniej wykorzystywanego, jako magazyn zboża Armii Czerwonej.

W roku szkolnym 1946/47 powstały jeszcze dwa oddziały. Przez trzy miesiące uczęszczały tu również dzieci ze Mścic.

W 1947 roku kierownikiem szkoły został Alojzy Pojasek.
Z czasem przybywało uczniów i nowych klas. Sytuacja lokalowa szkoły stawała się coraz cięższa.
Do prowadzenia zajęć szkolnych zaczęto wykorzystywać znajdujący się przy ulicy Lechitów budynek należący do TPD. Mimo tego zajęcia odbywały się na trzy zmiany. Ostatnie lekcje kończyły się o godzinie osiemnastej.

W październiku 1967 roku, dzięki staraniom pani kierownik Wiesławy Lorenc i współpracy lokalnego środowiska można było dokonać uroczystego otwarcia nowoczesnej szkoły tzw. „tysiąclatki.”
Szkoła była duża i nowoczesna. Lekcje odbywały się w dwóch gabinetach i sześciu klasopracowniach co zaspokajało potrzeby lokalowe istniejących 15 oddziałów.
Jednak radość uczniów i nauczycieli nie trwało długo. Już w 1973 roku ówczesny kierownik szkoły pan Józef Roszak podjął starania o rozbudowę budynku szkolnego, ponieważ zajęcia w Mielnie rozpoczęli uczniowie z klas V-VII z Sarbinowa.
Rok później oddano nowe skrzydło budynku mieszczące cztery sale lekcyjne, czytelnię, bibliotekę, pokój nauczycielski, sekretariat i pomieszczenia dyrektorskie.
W tym roku również szkoła mieleńska uzyskała status Zbiorczej Szkoły Gminnej.

Do 1994 roku uczyły się w niej dzieci z Unieścia, Chłopów, Sarbinowa i z Gąsek.

W 1993 roku spełniło się marzenie wielu dzieci i prowadzących zajęcia sportowe, bowiem w sierpniu tegoż roku nastąpiło uroczyste otwarcie hali sportowej.

W kwietniu 1994 roku, okazji obchodów IV Światowego Dnia Ziemi, nastąpiło uroczyste otwarcie i nadanie imienia szkolnej pracowni ekologicznej.
Otrzymała imię Zdzisława Zawidzkiego, długoletniego nauczyciela tejże szkoły.

W 1994 roku staliśmy się członkiem elitarnego Towarzystwa Szkół Twórczych.
Za wybitne osiągnięcia w działaniach na rzecz środowiska naturalnego oraz aktywne kształtowanie postaw proekologicznych wśród uczniów, szkoła zdobyła w 1995 roku honorowy tytuł ,,Szkoła na 102.”

W 1996 roku, w 50 rocznicę postania szkoły, nadano jej imię Leonida Teligi, wielkiego Polaka, podróżnika, człowieka o wielkim harcie ducha.

Od 2004 roku nasza szkoła należy do Stowarzyszenia Szkół Innowacyjnych Powiatu Koszalińskiego.

 


data aktualizacji strony:    17 czerwca 2024r. 20:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved