Kalendarz roku szkolnego 2019 / 2020

         02 września 2019r. Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
23 - 31 grudnia 2019r. Zimowa przerwa świąteczna
10 - 23 lutego 2020r. Ferie zimowe
9 - 14 kwietnia 2020r. Wiosenna przerwa świąteczna
21 kwietnia 2020r. Sprawdzian ósmoklasisty - język polski
22 kwietnia 2020r. Sprawdzian ósmoklasisty - matematyka
23 kwietnia 2020r. Sprawdzian ósmoklasisty - język obcy nowożytny
26 czerwca 2020r. Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych
   
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno - wychowawczych:
14 października  (poniedziałek) - Dzień Edukacji Narodowej
31 października  (czwartek)
2 stycznia (czwartek)
3 stycznia (piątek)
30 kwietnia (czwartek)
12 czerwca  (piątek)   
Sprawdzian ósmoklasisty:
21, 22, 23 kwietnia (w czasie egzaminu uczniowie pozostałych klas nie przychodzą do szkoły)