Procedury i regulaminy obowiązujące
w Zespole Szkół w Mielnie

 • Procedury postępowania, w stanach kryzysu suicydalnego (zagrożenie podjęciem próby samobójczej) obowiązująca w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]
 • Procedura przyjmowania, rozpatrywania i koordynowania skarg i wniosków, obowiązująca w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]
 • Szkolny program zapobiegania niedostosowaniu społecznemu i przestępczości wśród dzieci i młodzieży - [ pobierz ]
 • Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie wobec ucznia - [ pobierz ]

 • Procedury organizowania, współorganizowania i uczestnictwa w imprezach, wydarzeniach i konkursach, obowiązujące w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]

 • Regulamin dyżurów nauczycieli, obowiązujący w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]
 • Procedura organizacji zastępstw za nieobecnych nauczycieli, obowiązująca w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]

 • Procedura udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, obowiązująca w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]
 • Procedura przyznawania pomocy materialnej ( Regulamin Komisji Stypendialnej ), obowiązująca w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]

 • Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od obowiązku szkolnego, obowiązująca w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]
 • Procedura postępowania w przypadku nieuczęszczania lub rezygnacji z nauki religii, obowiązująca w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]
 • Procedura zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego, obowiązująca w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]

 • Procedury bezpieczeństwa w trakcie dyskotek szkolnych, konkursów, apeli lub innych imprez o charakterze masowym np. Dzień Wiosny, Dzień Języków Obcych, obowiązujące w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]
 • Procedury postępowania w przypadku naruszenia godności osobistej ucznia, nauczyciela oraz pracownika szkoły, obowiązujące w Zespole Szkół w Mielnie - [ pobierz ]

 

 


data aktualizacji strony: 12 grudnia 2017 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved