70-lecie szkoły

 

bip logo

 

 

Koniec wakacji za:

 

Jutro popłyniemy daleko, jeszcze dalej niż te obłoki.
Pokłonimy się nowym brzegom, odkryjemy nowe zatoki… 

0619 01319 czerwca 2019 roku w Szkole Podstawowej w Mielnie im. Leonida Teligi, odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2018/2019.
Łącznie naukę ukończyło 277 uczniów.
Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in.

  • p. Olga Roszak-Pezała – Burmistrz Gminy Mielno,
  • p. Tadeusz Jąrząbek – przewodniczący Rady Miasta,
  • p. Krystyna Żakowska-Węgielnik – prezes Forum Samorządowego „Nasza Gmina”,
  • p. Alicja Matusewicz – wiceprezes Forum Samorządowego „Nasza Gmina”,
  • Proboszcz Parafii Mielno ks. dr Ireneusz Blank

Jak co roku licznie przybyli Rodzice.
Było uroczyście i odświętnie. Żegnaliśmy po raz pierwszy uczniów klas ósmych szkoły podstawowej i jednocześnie klas trzecich gimnazjum. Najlepsi uczniowie, sportowcy oraz najaktywniejsi w innych dziedzinach zostali uhonorowani Statuetkami Prymusa, stypendiami i nagrodami książkowymi.
Średnia ocen w szkole wyniosła 4,16. Promocję z wyróżnieniem otrzymało 63 uczniów.

Pani Burmistrz wręczyła znaczące stypendia w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Mielno.
Odebrało je 25 uczniów z najwyższą średnią, powyżej 5,25 i zachowaniem wzorowym i bardzo dobrym.
Wśród wyróżnionych uczniów znalazła się uczennica klasy IVa - Marta Mrzewa z najwyższą średnią w szkole – 5,91.

Kolejne miejsca zajęły uczennice klasy IIIb gimnazjum:

  • Natalia Żukowska – średnia ocen to 5,79,
  • Weronika Włodarczyk- średnia ocen to 5,64.

Dyrektor Szkoły Podstawowej wyróżniła 25 uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe przyznając stypendia motywacyjne.
Wśród nagrodzonych (średnia ocen w przedziale klas VII-VIII i gimnazjum – 4,75 i powyżej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe) znalazła się uczennica klasy IIIb gimnazjum Weronika Grodzka - 4,93 oraz w przedziale klas IV-VI ( średnia ocen 5,0 i powyżej, zachowanie bardzo dobre i wzorowe) - Karolina Drela - 5,18, Filip Wójtowicz - 5,17, Jakub Szulczewski - 5,15).

Na zakończenie roku szkolnego stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce przyznane zostały przez Forum Samorządowe ,,Nasza Gmina”.
Otrzymało je ośmioro uczniów. Łącznie przyznano 57 stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe. Statuetki PRYMUSA SZKOŁY odebrało 16 uczniów.

Nagrodzonym uczniom gratulujemy sukcesów i osiągnięć, a wszystkim życzymy słonecznych, pełnych pozytywnych wrażeń bezpiecznych wakacji.

Barbara Ożga
p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej
im. L. Teligi W Mielnie


data aktualizacji strony:  24 czerwca 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved