Uroczystość  szkolna  poświęcona  Leonidowi Telidze

0329 007Co roku w naszej szkole odbywa się uroczystość poświęcona naszemu Patronowi Leonidowi Telidze.
W tym roku uczniowie klasy IV: Marta Mrzewa, Nikola Adamczyk, Amelia Zielińska i Igor Kopyciński zaprezentowali inscenizację pt. "Nasz Patron".

Były też wiersze o Telidze napisane przez uczniów ( Michał i Patryk Wieruszewscy ), quiz o Patronie, filmy o samotnym rejsie "Opty".
Niektóre klasy zaśpiewały piosenki szantowe ( IVa, IVb, VIb i IIIa gimnazjum ).

Jednym z najważniejszych punktów programu było podsumowanie 6 konkursów związanych rejsem kapitana i morzem.

D. Boratyński