70-lecie szkoły

 

bip logo

 

 

Koniec wakacji za:

„Przychodzi taki moment w życiu, że trzeba przestać czytać cudze książki... i napisać własne” Albert Einstein

Uroczystość z okazji zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mielnie przez Panią Ewę Jabłońską

0222 01222. lutego cała społeczność szkolna oraz przedstawiciele miejscowych władz i środowiska lokalnego zebrali się w hali sportowej, gdzie odbyła się uroczystość z okazji zakończenia pełnienia funkcji Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mielnie przez Panią Ewę Jabłońską.
Sygnałem rozpoczęcia ceremonii był dźwięk dzwonka szkolnego, po którym pan Maciej Adamowicz wprowadził do hali gościa honorowego - Panią Dyrektor Ewę Jabłońską.
Pani Jabłońska została powitana różami wręczonymi przez ustawionych w szpaler przedstawicieli uczniów wszystkich klas.
Tym ważnym chwilom towarzyszyły sztandar szkoły oraz zaśpiewanie hymnu szkolnego.
Następnie prowadzący apel - pani Anna Szyda, pan Maciej Adamowicz oraz uczennica klasy IV „a” Marta Mrzewa, powitali dostojnych gości.

 • Burmistrza Mielna - panią Olgę Roszak-Pezałę
 • Zastępcę Burmistrza Mielna- pana Dominika Groneta
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej - pana Tadeusza Jarząbka oraz Radnych
 • Sekretarza Urzędu Miejskiego - pana Grzegorza Kubiaka
 • Kierownika Referatu Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego - pana Piotra Mazurka
 • Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Koszalinie - panią Izabelę Karlińską
 • Prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Koszalinie - panią Małgorzatę Chyłę
 • Przewodniczącą Rady Rodziców- panią Martę Mikszę
 • Dyrektor Przedszkola w Mielnie - panią Joannę Daniuk-Walach
 • Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Straży Granicznej w Sarbinowie - panią Monikę Rosowską-Kroeb
 • Dyrektor Centrum Kultury w Mielnie - panią Annę Ledochowicz
 • Dyrektor Biblioteki Publicznej - panią Danutę Maciejewską
 • Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - panią Kornelię Liśkiewicz
 • Dyrektor Spółki Ekoprzedsiębiorstwo - panią Wiolettę Dymecką
 • Dyrektor Mieleńskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - pana Macieja Gozę
 • Proboszcza Parafii - księdza prałata Tadeusza Piaseckiego
 • Przedstawicieli Forum Samorządowego NASZA GMINA - panią Krystynę Żakowską-Węgielnik, panią Alicję Matusewicz i pana Bogdana Wingerta
 • Wieloletniego Dyrektora Szkoły Podstawowej w Mielnie - pana Józefa Roszaka
 • Wójta Gminy Mielno w latach 1990-2010 – pana Zbigniewa Choińskiego
 • nauczycieli, pracowników obsługi i administracji
 • uczniów, ich rodziców oraz sympatyków i przyjaciół szkoły

Podniosłą chwilą uroczystości było wspaniałe zatańczenie przez uczniów klas ósmych staropolskiego poloneza, co wywołało podziw na twarzach wszystkich zebranych.
Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach skierowanych do Pani Ewy Jabłońskiej podkreślali, że zakończenie pracy zawodowej jest szczególnym momentem w życiu, który skłania do refleksji i wspomnień.
Wszyscy składali Pani Jabłońskiej wyrazy uznania za trud i serce włożone w rozwój oświaty w Szkole Podstawowej w Mielnie, za wieloletnią pracę dla dobra środowiska oświatowego oraz kolejnych pokoleń uczniów.
Wyrażali wdzięczność za efektywną współpracę oraz życzliwość i optymizm w podejmowaniu wspólnych działań.
W swoich wystąpieniach goście zwracali uwagę również na wielki wkład pracy Pani Dyrektor, dziękowali za zaangażowanie w codzienne życie szkoły, sumienną realizację obowiązków służbowych, a także pomoc udzielaną całej społeczności.

W imieniu grona pedagogicznego oraz pracowników szkoły przemówienie wygłosiła pani Barbara Ożga.
Pani Ożga w słowach pełnych uznania wyraziła, z jaką odpowiedzialnością Pani Dyrektor kierowała naszą placówką, mając zawsze na uwadze dobro uczniów, nauczycieli i rodziców.
Starała się jak najlepiej przekazać wiedzę i umiejętności niezbędne do wypełniania zadań spoczywających na szkole.
Jako pierwszy nauczyciel dyplomowany w naszej szkole Pani Jabłońska swoim przykładem dawała wzór innym nauczycielom, dzieląc się zdobytym doświadczeniem i służąc pomocą w dokonywaniu właściwych wyborów.
Praca przy boku Pani Dyrektor była zaszczytem i wyróżnieniem, gdyż każdy wiedział, że może liczyć na mądrą radę i wsparcie.

Goście składając podziękowania i wyrazy uznania wręczyli Pani Dyrektor kwiaty i prezenty, a także życzyli zdrowia, pomyślności w gronie rodziny i przyjaciół, realizacji marzeń, podejmowania nowych wyzwań oraz rozwijania zainteresowań i pasji na nowej ścieżce życia.

Następnie głos zabrała sama Pani Ewa Jabłońska, która nie kryła wzruszenia tego dnia. Dziękowała za wspaniałą uroczystość, ciepłe słowa, za współpracę w tworzeniu dobrego wizerunku szkoły, za sukcesy, które były wspólnym udziałem, za wszelkie inspiracje, serdeczność oraz wsparcie w codziennej pracy.

Po wystąpieniu Pani Dyrektor przyszła kolej na część artystyczną uroczystości przygotowaną przez uczniów naszej szkoły.
Wieloletnie, pełne profesjonalizmu i oddania pełnienie przez Panią Ewę Jabłońską trudnej i odpowiedzialnej funkcji dyrektora szkoły było wspaniałą okazją, aby zadedykować Pani Jabłońskiej piosenkę pt.: „Gołębi song” w wykonaniu uczennicy klasy VIII „a” Julii Rybki.
Serdeczny uśmiech, poczucie humoru i dążenie do stwarzania atmosfery przepełnionej pozytywnymi przeżyciami towarzyszyły Pani Dyrektor w codziennej pracy. Z tej okazji uczniowie Szkolnego Koła Teatralnego pod okiem pani Moniki Dobrzelewskiej-Napieraj przygotowali dowcipną inscenizację, w której próbując zatrzymać w szkole Panią Dyrektor przedstawili swoje obawy dotyczące tajemniczej i groźnej emerytury.

Po przedstawieniu Zuzia Adamów z klasy VIII „a” zaśpiewała piękną piosenkę pt.: „Nie chcę być dorosła”.
Najmłodsi uczniowie, przygotowani przez panią Aleksandrę Balcer, chcąc podziękować Pani Dyrektor za to, że kolejnym młodym pokoleniom przekazywała ważne zasady i wartości, zaprezentowali pokaz tańca nowoczesnego.
Następnie delegacja uczniów - Hanna Wójtowicz, Marysia Lawrenc i Jakub Mierzejewski, w imieniu wszystkich uczniów i uczennic szkoły złożyła podziękowania Pani Dyrektor.

Ponieważ śpiew często towarzyszył w życiu Pani Jabłońskiej, dlatego uczniowie zadedykowali Pani piosenkę w wykonaniu uczennicy z klasy VII „a” Julii Legieć „Między słowami”.

W 1991 roku Szkołę Podstawową w Mielnie ukończyła klasa, w której funkcję wychowawcy pełniła Pani Ewa Jabłońska. Było to jedyne wychowawstwo w karierze Pani Dyrektor.
Dlatego wyjątkową niespodziankę stanowiło wystąpienie absolwentów, będących wychowankami Pani Jabłońskiej.
Wystąpienie to wiązało się z wieloma wzruszającymi wspomnieniami.
Niektóre z nich zostały utrwalone na slajdach, ukazujących Panią Jabłońską z jej dawnymi uczniami.

Po tej wzruszającej chwili wszyscy mogli obejrzeć pokaz gimnastyki artystycznej, w którym wystąpiła Maja Machut, uczennica klasy IV „a”, mistrzyni w gimnastyce artystycznej z roku 2017 w Wielkiej Brytanii.
Po występie gimnastycznym Julia Rybka, Julia Legieć i Zuzia Adamów zaśpiewały dla Pani Dyrektor piosenkę „Nie liczę godzin i lat”.

Na zakończenie grono pedagogiczne i wszyscy pracownicy szkoły zaprezentowali parafrazę piosenki „Nie płacz Ewka” przy akompaniamencie gitarowym pani Agnieszki Kuś i pana Dariusza Boratyńskiego.
Po czym wszyscy zaśpiewali dla Pani Dyrektor gromkie STO LAT, złożyli podziękowania i życzenia oraz wręczyli kwiaty i prezenty.

Dla upamiętnienia tej pięknej uroczystości Pani Jabłońska, wszyscy gości , nauczyciele i pracownicy zostali zaproszeni do wspólnego pamiątkowego zdjęcia.

Pani Dyrektor Ewie Jabłońskiej jeszcze raz gorąco dziękujemy za lata dobrej i owocnej współpracy, postawę godną naśladowania oraz serce włożone w każde działanie na rzecz uczniów, rodziców, nauczycieli i szkoły.


data aktualizacji strony:  24 czerwca 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved