Projekt  „Tutejsi”

1031 003W obecnym semestrze młodzież naszej szkoły realizuje projekt "Tutejsi - tradycje kulturowe Pomorza Zachodniego".
Grupa uczniów, pod opieką nauczyciela historii - p. Macieja Adamowicza przeprowadza badania terenowe w naszej gminie, dokumentując materialne i niematerialne źródła dziedzictwa kulturowego.
W ramach projektu odbyły się interesujące spotkania ze świadkami historii, a efektem końcowym będzie wyjazd na Konferencje Młodych Naukowców do Grodna, w połowie grudnia br., gdzie zostaną zaprezentowane wyniki badań.

Zapraszamy wszystkich pionierów oraz seniorów naszej gminy do kontaktu w sprawie projektu.

Maciej Adamowicz


data aktualizacji strony: 13 marca 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved