"Poznaj po słowie, co kto ma w głowie"

djo 969sPopełniamy coraz więcej błędów, mówimy mniej starannie, stąd potrzeba ochrony i dbałości o język.

Jak temu zapobiec i co zrobić, by nasza polszczyzna była poprawna?
Obchodzony 21 lutego pod patronatem UNESCO Dzień Języka Ojczystego ma zwrócić uwagę na ten problem.

W tym dniu uczniowie naszego gimnazjum postanowili zaakcentować Dzień Języka Ojczystego, wykonując szereg działań popularyzujących w społeczności szkolnej poprawne używanie języka polskiego.

Gimnazjaliści przygotowywali plansze poświęcone najistotniejszym formom gramatycznym, pojawiły się również liczne sentencje dotyczące języka ojczystego.

Jedną z najpiękniejszych są słowa Jana Pawła II: „Język ojczysty jest pewnego rodzaju dachem, osłaniającym człowieka, trzeba o niego dbać, bo zawali się cała ludzka konstrukcja”. Przed planszami zatrzymywały się grupki uczniów czytających przykłady najczęstszych błędów językowych. Na lekcji języka polskiego na każdego z nas czekał test, sprawdzający wiedzę na temat poprawnej polszczyzny. Niejeden z nas miał przerażoną minę, jednak po przystąpieniu do rozwiązywania zadań zdaliśmy sobie sprawę, że język polski wcale nie zawsze musi sprawiać trudności. Naszym zadaniem było m.in. określenie poprawnych form podanych zwrotów. Podkoszulek czy podkoszulka , wymyślić czy wymyśleć, a może obie formy są poprawne?- to tylko nieliczne zagadki, z którymi się zmagano. Test wymagał również znajomości frazeologizmów oraz znanych przysłów. W ten sposób uczciliśmy święto naszej mowy, która jest nie tylko dziedzictwem narodowym, ale także świadectwem naszej kultury i poziomu wykształcenia. Tak więc starajmy się przez posługiwać poprawną polszczyzną . Niech język ojczysty będzie zawsze piękny i czysty.

A oto wyniki konkursu "Poznaj po słowie, co kto ma w głowie":

 • Denis Drozdek (III b) – 97% poprawnych odpowiedzi;
 • Agata Oryszewska (II b) – 92 % poprawnych odpowiedzi;
 • Anna Jasińska (III a) – 89% poprawnych odpowiedzi.

Ponadto do grona uczniów, którzy w 80% poprawnie wykonali test należą:

 • A. Padewski,
 • M. Żukowska,
 • N. Bodniak,
 • P. Bączkowska,
 • A. Oryszewska,
 • M. Arkita,
 • P. Procz,
 • A. Lech,
 • K. Jakubisiak,
 • M. ziaduch,
 • M. Kozera,
 • A. Lentner,
 • W. Pazio,
 • D. Roman,
 • A. Linowiecka,
 • J. Zabłocka,
 • Z. Rychlewicz,
 • M. Dudczak.

redakcja gazetki SZUM.

 


data aktualizacji strony: 13 marca 2019 r.
Copyright © 2013. All Rights Reserved