11 listopada

1111 001Święto Niepodległości ma nie tylko wymiar historyczny, ale także społeczny, duchowy i kulturalny.
To czas, kiedy zastanawiamy się nad naszym dziedzictwem, patriotyzmem i odpowiedzialnością za przyszłość naszego kraju.
To także czas, kiedy śpiewem wychwalamy Niepodległą. Tak było również w Mielnie!
W dniu 10 listopada br. w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi odbyła się szkolna uroczystość poświęcona 105. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
Szkolną społeczność oraz zaproszonych gości przywitała prowadząca - Izabella Szewczyk, która w asyście żołnierzy zapowiadała występy wokalne uczniów naszej szkoły.
Gościem honorowym była p. Olga Roszak - Pezała -Burmistrz Mielna.

Pani Barbara Ożga na wstępie przybliżyła rys historyczny oraz podkreśliła rolę Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu niepodległości.
Główną częścią apelu były występy artystyczne uczniów naszej szkoły. Wzruszające pieśni patriotyczne w wykonaniu najmłodszych porywały za serce. Dzieci przygotowane przez p. Lucynę Balcer, p. Agnieszkę Kuś oraz p. Anettę Sienkiewicz zaśpiewały takie pieśni jak " Ten Kraj", " Moja Ojczyzna", " Rota", " My, pierwsza Brygada" czy " Szara Piechota".
Były to niespotykane aranżacje muzyczne za sprawą żywych instrumentów oraz kilkudziesięciu głosów Młodych Patriotów.
Nie zabrakło patriotycznej poezji za sprawą pięknych recytacji uczniów klasy szóstej.
Uczestnicy apelu brali czynny udział w śpiewaniu i nagrodzili wielkimi owacjami na stojąco szkolnych artystów.
Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji tego patriotycznego święta.
Niech żyje Polska!


data aktualizacji strony:    14 maja 2024r. 20:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved