Szkoła Równego Traktowania

1126 011022Szkoła Równego Traktowania to  ogólnopolski  projekt antydyskryminacyjny, którego celem jest budowanie przyjaznego i bezpiecznego środowiska szkolnego, wolnego od dyskryminacji, przemocy i wykluczenia.
W trwającym roku kalendarzowym były realizowane działania (np. apel polsko- ukraiński, warsztaty z policją, prace plastyczne wykonane przez uczniów, pogadanki na lekcjach itd.), które popularyzowały ideę tolerancji oraz zapobiegały szerzeniu się dyskryminacji w naszej placówce.

Projekt był znakomitą okazją, aby łączyć współpracą uczniów o innej narodowości czy odmiennej mentalności.
Organizatorem SRT jest Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka  z siedzibą w Warszawie. Maciej Adamowicz.


data aktualizacji strony:    16 lipca 2024r. 03:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved