2019 12 fkk

OGŁOSZENIE
O  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU
pn.:  Fabryka  Kompetencji  Kluczowych

RPZP.08.04.00-32-K002/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

W związku z przesunięciem terminów realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji uczestników do projektu pn.: „Fabryka Kompetencji Kluczowych”.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży i przewiduje realizację następujących zajęć:

  • Zajęcia terapeutyczne z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dla klas IV-VIII – 20 godzin lekcyjnych;
  • Zajęcia z Integracji Sensorycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi z klas IV-VI – 20 godzin lekcyjnych;
  • Zajęcia rewalidacyjne terapią SPPS-S (Stymulacja Polimodalna Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego) dla uczniów klas IV-VIII – indywidualna sesja 12,5 godz.;
  • Poradnictwo zawodowe dla uczniów dla klas VII-VIII: grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o zapoznanie się z REGULAMINEM REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Fabryka Kompetencji Kluczowych” oraz złożenie wymaganych dokumentów, dostępnych w Szkolnym Biurze Projektu, pok. nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 14:00 oraz na stronie internetowej szkoły.
Termin rekrutacji: od 23.11.2020 do 27.11.2020 r.

Załączniki:

  • Regulamin uczestnictwa w projekcie - [ pobierz ]
  • Formularz zgłoszeniowy do projektu "Fabryka Kompetencji Służbowych" - [ pobierz ]


data aktualizacji strony:   25 października 2020r. 21:09:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved