Europejskie Dni Ptaków

1003 009W dniu 3 października 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Ptaków, któremu patronowała "Gęgawa".
Podczas tego święta krajowi partnerzy światowej federacji BirdLife International (w Polsce - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - OTOP - Polish Society for the Protection of Birds) chcieli zwrócić uwagę na jeden z największych spektakli, jaki ma miejsce w świecie przyrody, a mianowicie na jesienną wędrówkę ptaków.

Wspólnie z doradcami metodyczni z Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie oraz Stowarzyszeniem Promocji i Rozwoju Osady Nadmorskiej Chłopy "16-ty Południk” w Chłopach zorganizowano zajęcia terenowe dla uczniów szkoły, nauczycieli, miłośników przyrody na odcinku: Mielno - Mielenko - Chłopy.
Akcję wspomogli wiedzą i opowieściami fachowcy oraz działacze na rzecz ochrony dzikich zwierząt.
Lokalne obchody Europejskiego Dnia Ptaków zakończono poczęstunkiem i zwiedzaniem Skarbnicy Wioski Rybackiej w Chłopach.


data aktualizacji strony:   14 maja 2021r. 08:49:27
Copyright © 2013. All Rights Reserved