ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły im. Leonida Teligi w Mielnie

z dnia  15 stycznia 2021 r.

zmieniające Zarządzenie z dnia 27 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły w związku z częściowym ograniczeniem  funkcjonowania  szkoły w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U z 2020 poz. 1394 ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 13 stycznia 2021 roku ( Dz.U. 2021 poz. 92 )

zarządza się, co następuje:

[ Zarządzenie Dyrektora z dnia 15.01.2021r. ] - plik w formacie PDF

 

Życzenia od Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

2020 10 14 dzien nauczyciela