Wyniki postępowania rekrutacyjnego
rok szkolny 2021 / 2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie informuje, że na podstawie art. 158.1 Ustawy Prawo Oświatowe w wyniku postępowania rekrutacyjnego utworzono jeden oddział klasy pierwszej, do której zostali przyjęci wszyscy kandydaci na uczniów naszej szkoły.
Imienna lista uczniów przyjętych do klasy pierwszej została wywieszona w porządku alfabetycznym na drzwiach wejściowych do budynku szkolnego.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o ochronę danych osobowych wprowadzamy zakaz fotografowania i publikowania ww. list uczniów.

 

Barbara Ożga
Dyrektor Szkoły


data aktualizacji strony:    17 czerwca 2024r. 20:23:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved