Wyniki postępowania rekrutacyjnego
rok szkolny 2020 / 2021

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie informuje, że na podstawie art. 158.1 Ustawy Prawo Oświatowe w wyniku postępowania rekrutacyjnego utworzono dwa oddziały klas pierwszych, do których zostali przyjęci wszyscy kandydaci na uczniów naszej szkoły.
Imienne listy uczniów przyjętych do klas pierwszych zostaną wywieszone w porządku alfabetycznym na drzwiach wejściowych do budynku szkolnego ( dawne gimnazjum ) w dniu 25 sierpnia b.r.

Jednocześnie informujemy, że w oparciu o ochronę danych osobowych wprowadzamy zakaz fotografowania i publikowania ww. list uczniów.

Barbara Ożga
Dyrektor Szkoły


data aktualizacji strony:   25 października 2020r. 21:09:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved