Zarządzenie nr 9/2020

Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie

z dnia 03.06 2020r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie
w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Na podstawie §18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. Nr 6 poz. 69 ze zm.), §4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 410 ze zm.), §14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz. 493 ze zm.), po uzyskaniu pisemnej zgody Burmistrza Mielna, zarządzam co następuje:

Zarządzenie - plik PDF (do pobrania)