Zapalili światło wolności

1213 00013 grudnia 1981 roku gen. Wojciech Jaruzelski w radiowym przemówieniu poinformował Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.
Był to trudny okres dla Polaków a wielu z nich pamięta jeszcze "ścieżki zdrowia" czy "godziny milicyjne".
Uczniowie klas VIII wzięli udział w akcji „Zapal światło wolności” i przy muzyce Jacka Kaczmarskiego oddali cześć ofiarom stanu wojennego.

Maciej Adamowicz