2019 12 fkk

Fabryka Kompetencji Kluczowych

Gmina Miasto Koszalin oraz 14 Partnerów, w tym Gmina Mielno, realizują projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Fabryka Kompetencji Kluczowych”. W Gminie Mielno realizatorem niniejszego projektu jest Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie oraz Szkoła Podstawowa im. Straży Granicznej w Sarbinowie. Celem projektu jest podniesienie do 30 września 2021 roku kompetencji kluczowych u 4 084 uczniów na potrzeby przyszłego zatrudnienia, uczęszczających do 30 szkół prowadzących kształcenie ogólne (28 szkół podstawowych, 2 licea ogólnokształcące) na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (tj. powiatu koszalińskiego, kołobrzeskiego i białogardzkiego). Dofinansowanie ogólne projektu z UE wynosi: 5 127 192,18 zł.

W szkole w Mielnie oraz Sarbinowie w ramach projektu swoje kompetencje podniesie w sumie 40 uczniów i uczennic oraz 5 nauczycieli. Zostanie zakupiony również sprzęt specjalistyczny pozwalający na przeprowadzenie szeregu specjalistycznych zajęć zaplanowanych w ramach projektu, z tego w SP w Mielnie zostanie zakupiony sprzęt do terapii SPPS-S oraz zrealizowane następujące zajęcia:

 • Zajęcia terapeutyczne z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi dla klas IV-VIII – 20 godzin lekcyjnych,
 • Zajęcia z Integracji Sensorycznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi z klas IV-VI – 20 godzin lekcyjnych,
 • Zajęcia rewalidacyjne terapią SPPS-S (Stymulacja Polimodalna Percepcji Sensorycznej metodą Skarżyńskiego) dla uczniów klas IV-VIII – indywidualna sesja 12,5 godz,
 • Poradnictwo zawodowe dla uczniów dla klas VII-VIII: grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

Na potrzeby SP w Sarbinowie zostanie zakupione specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz zaplanowano następujące zajęcia:

 • Zajęcia logopedyczne dla uczniów z klasy I – 20 godzin lekcyjnych,
 • Zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci z Zespołem Aspergera z klas IV-VIII - 20 godzin lekcyjnych,
 • Zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z niedosłuchem - 40 godzin lekcyjnych,
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne dla uczniów ze specjalnymi trudnościami w nauce, w tym z Zespołem Aspergera, z klas IV-VIII - 20 godzin lekcyjnych,
 • Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów młodszych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, kasy I-III - 20 godzin lekcyjnych,
 • Poradnictwo zawodowe dla uczniów dla klas VII-VIII: grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe.

Zakupiony sprzęt i oprogramowanie pozwoli na kontynuacje realizacji zajęć w latach następnych, po zakończeniu projektu. Projekt zakończy się 30 września 2021 roku.

Załączniki:

 • Ogłoszenie o rekrutacji do projektu - [ pobierz ]
 • Regulamin uczestnictwa w projekcie - [ pobierz ]
 • Szczegółowe kryteria rekrutacji - [ pobierz ]
 • Formularz zgłoszeniowy do projektu "Fabryka Kompetencji Służbowych"


data aktualizacji strony:   12 lipca 2021r. 08:49:27
Copyright © 2013. All Rights Reserved