Milion dzieci modli się na Różańcu

rozaniec 2019W piątek 18 października 2019 r. dzieci z wielu krajów świata modliły się na różańcu w intencji pokoju w ramach międzynarodowej akcji modlitewnej „Milion dzieci modli się na różańcu”.
W Polsce akcję tę koordynuje Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

 

W tym roku po raz pierwszy do akcji tej dołączyły chętne dzieci klas drugich ze Szkoły Podstawowej w Mielnie.

A. Kuś


data aktualizacji strony:   21 września 2020r. 18:23:01
Copyright © 2013. All Rights Reserved