2019 12 fkk

OGŁOSZENIE
O  REKRUTACJI  DO  PROJEKTU
pn.:  Fabryka  Kompetencji  Kluczowych

RPZP.08.04.00-32-K002/19 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020

W związku z przesunięciem terminów realizacji zajęć Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie informuje o rozpoczęciu dodatkowej rekrutacji uczestników do projektu pn.: „Fabryka Kompetencji Kluczowych”.
Projekt skierowany jest do dzieci i młodzieży i przewiduje realizację następujących zajęć:

Czytaj więcej...

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Szkoły im. Leonida Teligi w Mielnie

z dnia 27.11.2020 r.

zmieniające Zarządzenie z dnia 09 listopada 2020 r.

w sprawie organizacji realizacji zadań szkoły w związku z częściowym ograniczeniem  funkcjonowania  szkoły

w Szkole Podstawowej im. Leonida Teligi w Mielnie

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 r. poz. 493) i na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U z 2020 poz. 1394 ) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 05 listopada 2020 roku ( Dz.U. 2020 poz. 1960 )

zarządza się, co następuje:

[ Zarządzenie Dyrektora z dnia 27.11.2020r. ] - plik w formacie PDF

 

Życzenia od Dyrektora Szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej 

2020 10 14 dzien nauczyciela

Europejskie Dni Ptaków

1003 009W dniu 3 października 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Leonida Teligi w Mielnie włączyła się w obchody Europejskiego Dnia Ptaków, któremu patronowała "Gęgawa".
Podczas tego święta krajowi partnerzy światowej federacji BirdLife International (w Polsce - Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków - OTOP - Polish Society for the Protection of Birds) chcieli zwrócić uwagę na jeden z największych spektakli, jaki ma miejsce w świecie przyrody, a mianowicie na jesienną wędrówkę ptaków.

Czytaj więcej...

Plastik ? Rezygnuję, redukuję, segreguję.

Tegorocznym hasłem Akcji Sprzątania Świata jest "Plastik ? Rezygnuję, redukuję, segreguję".
Dnia 18 września 2020 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Mielnie wyruszyli posprzątać swoją okolicę i zebrali 42 worki śmieci. Najwięcej zanieczyszczeń zebrały klasy Va i VIIb, po 8 worków. Brawo !

Czytaj więcej...

Drodzy Rodzice,

Na  rok szkolny 2020/2021 dla dzieci uczęszczających do naszej szkoły firma WIENER TU S.A. Vienna Insurance Group przygotowała specjalną ofertę ubezpieczenia NNW w Pakiecie OŚWIATA.

Składka na dziecko to 39 zł, a w przypadku drugiego i kolejnego dziecka 19,50 zł. 

Aby skorzystać z oferty należy wejść na poniższy link:                             

https://sprzedaz.wiener.pl/ubezpieczenieoswiata/g/20016

 

Życzenia od Burmistrz Mielna Olgi Roszak - Pezały

2020 2021 zyczenia burmistrz mielno

 

Życzenia od Dyrektora Szkoły

Drodzy Rodzice, Uczniowie, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły!

Dziś, w dniu 1 września  rozpoczęliśmy Nowy Rok Szkolny, rok, który jest dla nas wielką niewiadomą, ale z nadzieją i w pełnej gotowości stajemy w progu szkoły.
Czekają nas nowe wyzwania i zadania spośród których najważniejszym jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych uczniów i pracowników.
Wszyscy jesteśmy za nie odpowiedzialni,  starajmy się wzajemnie wspierać i  dbać o to, by nasza szkoła była bezpieczna i przyjazna zarówno uczniom, nauczycielom, pracownikom jak i rodzicom.

Prosimy Was Drodzy Uczniowie byście dbali o siebie i swoje zdrowie, myli ręce, nosili maseczki, zachowywali bezpieczną odległość od innych osób, byście się wzajemnie wspierali i pomagali sobie we wszystkim.
Bądźcie czujni, by nie przeoczyć nikogo, kto może potrzebować Waszej pomocy.

Was Drodzy Rodzice prosimy, byście byli wyrozumiali dla naszych decyzji, które podejmujemy z wielką uwagą kierując się dobrem Waszych dzieci.
Współpracujcie Państwo z nami, wspierajcie nasze działania,  wspierajcie swoje dzieci by ta nowa rzeczywistość, w której się znalazły nie była dla Nich powodem do smutku, a jedynie pomogła w łagodny sposób przejść przez trudny czas.

Szanowni Nauczyciele i pracownicy szkoły!

Życzymy Wam wytrwałości, cierpliwości i  wiary, że wspólnie możemy osiągać sukcesy, zdobywać laury  i prowadzić naszych uczniów ku radosnej przyszłości, wolnej od wirusa i obaw o swoje zdrowie.
Trzymajmy się razem, wspierajmy, bądźmy dla siebie życzliwi i wyrozumiali.
Radosnego Nowego Roku Szkolnego 2020/21!


Barbara Ożga
Dyrektor Szkoły
Anna Szyda
Wicedyrektor Szkoły


data aktualizacji strony:   25 października 2020r. 21:09:17
Copyright © 2013. All Rights Reserved